Waarom Vision Security?

Wanneer je Vision vertaald krijg je als betekenis Visie, gezichtsvermogen en een visioen.

In het Logo van vision heb ik een oog in verwerkt. Het oog is een onmisbaar gegeven of u nu werkt met fysieke agenten of met camera’s in het uitvoeren van onze opdracht als bewakingsagent. Dus ons gezichtsvermogen is onze sterkste troef in het streven naar veiligheid en safety.

Visie! Mijn visie over veiligheid en safety is dat in deze maatschappij met al zijn gevaren en dreigingen, onder de noemer terrorisme, wij als burgers ons nog steeds moeten veilig voelen. Met de deontologisch code waaronder elke bewakingsagent werk wil ik samen met mijn team de Klant en hun cliënteel op een professionele maar toch menselijke manier veiligheid bieden. Hoe? Door screening interpretatie en dialoog de veiligheid de hoogste prioriteit te geven.